Mobilne Miasteczko Rowerowe w SP 4

znaki-300x300.jpg

„Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Augustowie” realizowany przez Gminę Miasto Augustów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa III  Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Działanie 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.

 

W ramach projektu nasza Szkoła otrzymała Mobilne miasteczko rowerowe 22x30m”.

Jest to kompleks obiektów przeznaczonych do nauki przepisów ruchu drogowego i praktycznego szkolenia w zakresie ruchu pieszych oraz przede wszystkim do nauki jazdy na rowerze.

Mobilne miasteczko rowerowe składa się z:

- mat gumowych - 91 szt.

- ronda – 1 szt.

- mini znaków drogowych - 46 szt.

- podstawy metalowe – 42 szt.

- sygnalizatora 3/2 komorowego - 2 szt. 

- sygnalizatora 3 komorowego - 4 szt.

- sygnalizatora kolejowego - 1 szt.

- rogatki - 1 szt.   

 

Dodana: 2 czerwiec 2023 14:28

Zmodyfikowana: 29 czerwiec 2023 14:29

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 182