Odbiór zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty

odbior-64077.jpg

ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ – EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Zaświadczenia o szczegółowych wynikach Egzaminu Ósmoklasisty będą do odbioru od dnia 06.07.2022 r. (czwartek) od godz. 13:00. 

Odbioru zaświadczenia o wynikach może dokonać także rodzic/opiekun prawny ucznia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach jest możliwość odbioru zaświadczenia poprzez członka rodziny, po przedstawieniu imiennego upoważnienia.

 

Dodana: 3 lipiec 2023 09:24

Zmodyfikowana: 3 lipiec 2023 09:24

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 216